Tarinamme

Mikä on Loimolan Voima

Loimolan Voima on karjalankielinen lofi-folk -yhtye, jonka juuret ovat muutaman sukupolven takaa Raja-Karjalasta, Suistamon kirkonkylältä. Karjalankieliset tarinat kumpuavat rajan tältä ja tuoltapuolen, tuonpuoleisesta ylihuomiseen. Musiikissa kuuluu rakkaus luontoon ja yksinkertaiseen elämään. Laulun, domran ja ukulelen lisäksi luupataan toisinaan sekaan rytmejä ja melodicaa. Taustanauhojen käyttökään ei ole Loimolan Voimalle vierasta, vaikka toki myös alastonta tarinansäestämistä hyödynnetään. Korkealle ja trendikkäästi ei kuitenkaan liidellä. Äänimaisema on enemmänkin putkiradioon tuupatun korpimetsän kaltainen. Karjalan kieltä puhuu äidinkielenään Suomessa edelleen noin 11 000 ihmistä. Tiesitkö sen? Loimolan Voiman missio on tehdä karjalankieltä tunnetuksi musiikin kautta. Karjala on uhanalainen, mutta elävä kieli ja se vaatii rohkeaatuuletusta kohti 2020-lukua.

Mika Saatsi: sävellykset, laulu, kieli- ja rytmisoittimet, looper, Korg MS20
Niko Saatsi: tekstit, ukubasso, taustalaulu, rytmisoittimet

~

Migä Loimolan Voima

Loimolan Voima on karjalankielini lofi-folk-yhtyveh, kumbazen juuret tullah erähien sugupolvientagua Raja-Karjalas, Suistaman pogostal päi. Karjalankielizet starinat noussah puoles toizeh rajua,tuonilmazis huomenenjälgizeh. Muuzikas kuuluu rakkahus luondoh da yksinkerdazeh elokseh.Pajatannan, domran da ukulelen joukkoh luupatah toičči ritmua da melodikua. Tagusnauholoinkäyttö ei ole Loimolan Voimal vierasta, hos muuzikas hyövynnetäh dai pal’l’asta starinansäjessystä. Ykskai korgiel da leyhkiesti ei haihatella ni vouze. Iänimaizema on enämmäl kuikorbimeččä, kudain on pandu butkiradion sydämeh. Karjalan kieldä pagizou Suomessamuamonkielenä ielleh ozapuilleh 11 000 ristikanzua. Tiijätgö sen? Loimolan Voima luadii karjalankieldä nägyjäksi muuzikan kauti. Karjala on varavonalaini hod elävä kieli, kudain pidää viijärohkiesti 2020-luguh päi.

Šuačin Miša: muuzikka, pajatus, kieli- da ritmasoittimet, looper, Korg MS20
Šuačin Miikku: tekstat, ukubass, pajatus, ritmasoittimet

%d bloggaajaa tykkää tästä: